Svátek má: Ilja

Regiony

Velikost textu:

Středočeští hygienici provádějí i kontroly předmětů běžného užívání

Středočeští hygienici provádějí i kontroly předmětů běžného užívání

Od 1.ledna 2017 do konce září proběhlo ve Středočeském kraji 159 kontrol předmětů běžného užívání, mezi které patří výrobky určené pro styk s potravinami (nádobí, příbory apod.), kosmetické přípravky, předměty určené dětem do tří let věku a hračky.

Hygienici uložili pokuty v hodnotě sedmi tisíc korun
19. října 2017 - 12:30

Za zjištěné nedostatky hygienici v tomto období udělili sankce v celkové výši 7 000 Kč.

„Odhalování potenciálně nebezpečných či škodlivých výrobků patří k důležitým předmětům naší činnosti. V loňském roce jsme provedli 280 kontrol a udělili 10 sankcí v celkové hodnotě 48 500 Kč. Letos v kontrolách pokračujeme a nedostatky zaznamenáváme nejčastěji v souvislosti s kosmetikou, kdy v tržní síti nacházíme například výrobky s prošlým datem trvanlivosti,“ uvádí ředitelka KHS Jarmila Rážová.

Středočeští hygienici kontrolují také zboží na trzích. Konkrétně na keramických trzích v Kostelci nad Černými Lesy a v Berouně vykonali 17 kontrol. Zaměřili se při nich na plnění povinností distributorů týkající se značení předmětů  a náležitostí písemného prohlášení. V oblasti značení předmětů nebylo odhaleno žádné pochybení, vyhovujících prohlášení předložili prodávající 6. V jednom případě byly předměty (9 ks) staženy z prodeje u prodejce zahradní keramiky z důvodu absence jakékoli dokumentace.  Některá předložená prohlášení postrádala například informace o  identifikaci předmětů, aktualizaci údajů, nebo doložení zdravotní nezávadnosti.  Kontrolované osoby ale své povinnosti poté splnily v náhradních termínech.

Středočeští hygienici přijali také 12 podnětů od spotřebitelů – 7 na kosmetické přípravky (z toho 1 oprávněný), 2 na pach plastových předmětů určených pro styk s potravinami (což se ovšem neprokázalo) a 3 podněty týkající se výrobků pro děti  do tří let, které byly oprávněné pouze částečně.


Středočeskénovinky.cz informovala Dana Šalamunová, MBA, tisková mluvčí KHS Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.)