Svátek má: Matěj

Regiony

Velikost textu:

Úsekové měření rychlosti změnilo chování řidičů

Úsekové měření rychlosti změnilo chování řidičů

Po více než dvou letech provozu úsekového měření v Říčanech se dá jednoznačně pozitivně hodnotit jeho výsledky.

Úsekové měření
19.březen 2017 - 12:28

Kamery v ulicích Černokostelecká, Říčanská (příjezd do města z obou směrů), Široká a Smiřických dokázaly zpomalit provoz a tím i zvýšit bezpečnost pohybu na komunikacích pro chodce i pro cyklisty. Umístění úsekového měření má prokazatelný preventivní vliv na chování řidičů za volantem, ale dokáže být i pomocníkem při objasňování kriminality. Uvedla pro Stredoceskenovinky.cz Kateřina Lauerová, tisková mluvčí MěÚ Říčany.

„Před zavedením úsekového měření, se přestupků proti stanovené rychlosti, dopouštělo 28% řidičů. V důsledku měření, tento počet klesl o třetinu až dvě třetiny, na jednotlivých sledovaných úsecích“ tvrdí docent Libor Dušek z VŠE, který dopady úsekového měření zkoumá. „Navíc počet závažnějších přestupků, které jsou pokutovány, klesl na naprosté minimum“. Vše dokazují výsledky výzkumného projektu, který podpořila Grantová agentura ČR.

Počet dopravních přestupků, které zaznamenají denně úsekové radary v Říčanech, se pohybuje okolo padesáti. Jejich počet ovlivňuje hustota provozu, klimatické podmínky, zda je pracovní den či víkend. Sledováním je potvrzeno, že přestupků se dopouštějí řidiči, kteří městem obvykle jen projíždějí. Preventivní vliv se projevil výrazně u místních řidičů, kteří si rychlost hlídají a nedochází k přestupkům příliš často. Kromě významné prevence bezpečnosti v dopravě, úsekové měření plni i funkci při odhalování kriminálních činu, které jsou spojeny s průjezdy vozidel pachatelů. Václav Řezáč, vedoucí Městské Policie doplňuje:

„Minimálně jednou za týden je požadavek od služby kriminální policie ČR na vydej dat, za účelem pátráni po vozidlech pachatelů trestných činů, nebo odcizených vozidlech. Data tak opakovaně posloužila k odhalení pachatelů. Stejně tak, se podařilo v poslední době ve dvou případech odhalit pachatele dopravní nehody, který z místa ujel. Do hodiny byl pachatel dopravní nehody zjištěn“.


Pozitivní zkušenosti s 24 hodinovým měřením, motivovaly i další starosty z okolních obcí
Po pozitivních zkušenostech z úsekového měření rychlosti vozidel v Říčanech, se na radnici obrátili starostové okolních obcí. Pro malé obce, které nemají zřízenu obecní policii, je to jedno z nejúčinnějších opatření, jak donutit řidiče zpomalit. Pan místostarosta Světic Pavel Kyzlink vidí v umístění úsekového měření jediný účinný nástroj na zklidnění dopravy při průjezdu obcí. „Troufnu si tvrdit, že riziko dopravních nehod způsobených rychlou jízdou je velmi vysoké a i kdyby se mělo předejít jedné nehodě, která může mít za následky ohrožení lidského života, tak nám to za to stojí. Jsme ochotni se na tom jako obec podílet a nést náklady na provoz tohoto zařízení. Tím odmítáme to, že bychom úsekové měření pořizovali za účelem výběru pokut za přestupky spojené s překročením rychlosti“.

Naši zákonodárci však uvažují o změně, která by výběr pokut z pravomoci Městské policie odebrala tam, kde obec není zřizovatelem. Přidružené obce se podílejí na nákladech městské policie, proto by bylo nelogické jim zakázat využívat stejných možností pro zajištění bezpečnosti svých občanů, jako má obec, která MP zřídila. Je to nepochopitelný krok ke změně něčeho, co funguje. Starostové sedmi obcí z okolí Černošic a další starostové již odeslali nesouhlasný dopis poslancům. Ke stejnému kroku přikročili i starostové obcí našeho ORP.

Pan místostarosta Kyzlink stanovisko jasně podpořil.  „Je všude statisticky dokázáno, že po instalaci zařízení klesne počet přestupků na méně jak 5% a z toho již poté žádné enormní zisky nejsou, ale to si snad každý dokáže jednoduše spočítat. Náklady na provoz zařízení a výkonného aparátu na úřadu, který řeší agendu kolem přestupků, rozhodně není zanedbatelný. Takže určitě to jak pro obec, tak pro zprostředkovatele tedy ORP, z našeho pohledu není žádný super business. I kdyby to tak bylo, tak je to prostě tím, že oni nesou celkové břímě pořízení všech zařízení, vedení personálu, který se zabývá řešením přestupků, právní oddělení v případě vymáhání pohledávek, servis atd…To rozhodně není málo. Pro nás menší obce, které jinou možnost, než takovouto spolupráci nemají, je to velká pomoc. Nabídku Říčan vítáme“.

Policie České republiky prokazatelně nemá takové kapacity, aby mohla potřebný dohled na území obcí zajistit, píše se v dopise. Dlouhodobý nedostatek lidí v řadách Policie ČR nedovoluje provádět měření pravidelně a řešit dopravní situaci vlastními silami. Navíc každá obec má svá specifika. „Omezení kompetencí městské policie měřit rychlost na území přidružených obcí bychom vnímali jako nepřijatelné a nesystémové zasahování do nezávislosti samosprávy“, potvrzují starostové.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meuricany)