Svátek má: Magdaléna

Regiony

Velikost textu:

V Nymburce přibydou stanoviště na tříděný odpad

V Nymburce přibydou stanoviště na tříděný odpad

Město stále rozšiřuje počet stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Na svém zasedání schválila Rada města Nymburk navýšení o celkem 21 stanovišť na různých lokalitách po městě.

Kontejnery na tříděný odpad
6. února 2019 - 12:30

„Vyhledávání nových míst byl poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné aspekty, jako například dostupnost pro vyvážecí techniku, majetkové vztahy a docházkovou vzdálenost. Navýšení počtu míst považuji za nutný krok, aby občané měli co nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. Samozřejmě jsme připraveni zabývat se i případnými připomínkami na umístění sběrných nádob,“ informoval místostarosta Mgr. Bořek Černý.

Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Navíc rozšiřování stanovišť na tříděný odpad vede k lepší optimalizaci svozu tříděného odpadu. Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst, v letošním roce, rozšíří o nových 21 stanovišť, která přibydou k současným 71 místům. Cílem je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou vzdálenost a tím i dostupnost kontejnerů na tříděný odpad v Nymburce.

Jednotlivá stanoviště byla projednána společně s Technickými službami, a to zejména z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatelé žijící v daných lokalitách. Realizace některých nových stanovišť již započala a dokončení všech se předpokládá v příštích měsících.

Obce jsou za třídění odměňovány od obalové společnosti Eko-kom, autorizované státem. To jim o něco zlevňuje náklady na odpad. Čím víc vytřídí, tím víc dostanou. Tedy pokud budou obyvatelé města více třídit, dostane město více odměn a občanům se zlevní poplatek za odpady.

V Nymburce nyní platí poplatek za komunální odpad každá fyzická osoba ve věku 7–69 let, která má v obci trvalý pobyt, a cizinec, který má povolen trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo pobývá přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce. Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 zůstává beze změn.

Středočeskénovinky.cz informoval Mgr. Petr Černohous, DiS., tiskový mluvčí, Městský úřad Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meunymburk)