Svátek má: Alois

Regiony

Velikost textu:

V Příbrami odstartoval sběr návrhů participativního rozpočtu

V Příbrami odstartoval sběr návrhů participativního rozpočtu

V loňském roce mohli občané našeho města poprvé v rámci participativního rozpočtu rozhodnout o tom, jakým způsobem bude proinvestován jeden milion korun. Do projektu bylo přihlášeno více než čtyřicet návrhů, z nichž se tři dočkaly realizace.

Stezka Padák
8. ledna 2019 - 12:30

Díky zájmu, který veřejnost projevila, se projekt dostává do druhého ročníku. Od začátku ledna až do konce února budou sbírány návrhy projektů, které by veřejnost chtěla realizovat. Poté, stejně jako v loňském roce, dojde k setkání s navrhovateli a posouzení proveditelnosti návrhů.

„Celkový koncept participativního rozpočtu se nemění, nicméně došlo k aktualizaci pravidel na základě zkušeností z prvního ročníku. Hlavní myšlenkou je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří v Příbrami žijí, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas. O podporu místní komunity jde především,“ říká Zuzana Kučerová, koordinátorka projektu.

Úspěšnost podaného návrhu se odvíjí od jeho realizovatelnosti. Návrhy by měly v první řadě být veřejně prospěšné a primárně řešit úpravy veřejných prostor. U navržených projektů je třeba, aby byly městem realizovatelné, ve vlastnictví a na území města. Všechny podané návrhy by měly směřovat mimo oblast údržby a oprav chodníků a komunikací.

Pokud tedy máte myšlenku, jakým způsobem by se mohly finanční prostředky investovat, nenechávejte si ji pro sebe. Pro podání návrhu je k dispozici online formulář na webových stránkách spolecne.pribram.eu. Své návrhy budete moci konzultovat se zaměstnanci městského úřadu na veřejných setkáních ve dnech 20., 27. února 6. března.

Stručná a jasná pravidla tedy znějí: Navrhovatel může podat pouze jeden návrh. K podání návrhu bude sloužit pouze online formulář. Město může učinit v jednotlivých návrzích nezbytné technické úpravy, které nemění smysl navrhovaného projektu. Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh. Z ostatních projektů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího projektu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v pořadí, bude o něm a dalším postupu rozhodovat rada města.
Úspěšné projekty prvního ročníku
  • Cyklistická koncepce města Příbram – v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zpracování koncepce. Realizace je plánována do konce května 2019.
  • Renovace laviček na Svaté Hoře – na Svaté Hoře bude vyměněno celkem dvacet laviček. Renovace se týká sezení mezi stromy v aleji vedoucí od nádvoří před bazilikou směrem ke studánce a v sadu u Svatohorských schodů. Nové lavičky budou odpovídat návrhu architekta města Jaroslava Malého. V současné době se koná správní řízení, které vedou Památková péče Městského úřadu Příbram a Památková péče Středočeského kraje. Instalaci laviček zajistí Technické služby Příbram do konce dubna 2019, a to v závislosti na klimatických podmínkách.
  • Přes Kaňku bezpečně na Padák – tento projekt je zaměřen na bezpečné propojení tzv. Zelené páteře města s lesoparkem Padák a Hatě. Cílem je upravit stávající zeleň, vybudovat nový chodník a odpočinková místa, kde bude přístřešek s posezením, a postavit vyhlídkové molo na rybníku Kaňka. Projekt je v současné době ve fázi projektové přípravy. Vlastní realizace by se měla uskutečnit v květnu a červnu letošního roku.

Středočeskénovinky.cz informovala Eva Švehlová, DiS.,tisková mluvčí, MěÚ Příbram.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:arch.)