Svátek má: Helena

Regiony

Velikost textu:

Vedení Středočeského kraje zřizuje nový fond pro pomoc obcím

Vedení Středočeského kraje zřizuje nový fond pro pomoc obcím

Vedení kraje zřizuje nový fond pro pomoc obcím, které realizují finančně náročné projekty spolufinancované EU či národními zdroji.

Gabriel Kovács, náměstek pro oblast financí
12. února 2019 - 12:30

„Středočeský Fond návratných finančních zdrojů",  takový je název nového fondu, který by měl pomoci malým obcím a městům do 500 obyvatel, respektive ve výjimečných případech do 1 tisíce obyvatel, se zajištěním peněz u finančně náročných projektů spolufinancovaných z fondu EU/EHP nebo národních zdrojů. Zřízení tohoto účelového peněžního fondu schválili středočeští radní v pondělí 4. února 2019 a doporučili ho ke schválení zastupitelům kraje. Ve fondu bude k dispozici celkem 50 milionů korun.

„Touto pomocí chceme podpořit úspěšnost obcí Středočeského kraje v čerpání evropských i národních dotací. Jedná se o klíčový investiční zdroj, který investiční aktivitu Středočeského kraje aktuálně zvedá na šesti až osminásobek standardu,“ zdůrazňuje náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011), který radním myšlenku založení fondu předložil k projednání.

Jak dále náměstek Kovács upřesnil, zřízením fondu chce kraj malým obcím pomoci zejména s realizací projektů, na něž jsou dotace z evropských či národních fondů poskytovány ex post, takže by obce mohly mít s jejich předfinancováním velké potíže. „Díky návratné individuální finanční výpomoci z rozpočtu kraje na konkrétní projekt pak obce či města snáze překlenou dobu, než jim stát či evropský fond dotace poukáže. Podpora se přitom bude týkat projektů, které směřují k obnově a rozvoji obcí,“ dodal.

Rada kraje také odsouhlasila znění Pravidel pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci. Žadatelem o ni tak může být obec do 500 obyvatel na území Středočeského kraje, v odůvodněných případech pak může být žadatelem i obec od 501 do 1000 obyvatel, která leží na území Středočeského kraje. „Takováto obec ale může podat žádost pouze v případě doložení závažné finanční tísně, včetně doložení pokusů o předchozí aktivní řešení této situace,“ zdůraznil Gabriel Kovács.

V případě, že zřízení nového fondu i Pravidla poskytování individuální návratné finanční výpomoci schválí zastupitelé kraje, budou moci obce podávat žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve lhůtě od 1. března 2019 od 9:00 do 30. června 2020 do 15:00 hodin.

Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. „Další žádost ale bude moci žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel na základě předchozí žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy,“ dodal Gabriel Kovács.

Návratná finanční výpomoc dle jedné žádosti se bude poskytovat maximálně na 12 měsíců.  Informoval KÚ Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.)