Svátek má: Marcela

Regiony

Velikost textu:

Zahájení záchranného archeologického výzkumu

Zahájení záchranného archeologického výzkumu

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo záchranný archeologický výzkum v trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé.

archeologický výzkum v trase dálnice D6
5. března 2021 - 12:30

V prvních 2 týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na 31 sodách jsou vytipovány 4 archeologicky pozitivní plochy o celkové velikosti 61 metrů čtverečních, kde v následující měsících bude výzkum prováděn pracovníky České společnosti archeologické. Tyto záchranné práce vyjdou na 9,88 mil. Kč bez DPH.

Již v rámci zjišťovacího výzkum bylo nalezeno 1609 kusů artefaktů. Nejpočetněji byl zastoupen soubor mazanice, celkově zhruba v počtu 736 kusů. Následovala atypická keramika, která čítala 472 kusů. Nálezy jsou datovány od neolitu (kultury s lineární keramikou a kultura s vypíchanou keramikou)  přes dobu bronzovou až po novověk. V závislosti na množství a charakteru nálezů je výzkum plánován do července tohoto roku.


Aktuálně probíhá VVZ na zhotovitele díla s termínem podání nabídek 24.3. Nelze však vyloučit prodloužení této lhůty z důvodu podání dalších dotazů a vysvětlení k zadávací dokumentaci stavby. Stále však ŘSD počítá s plánovaným termínem zahájení výstavby v průběhu července 2021.

Stredoceskenovinky.cz informoval Mgr. Martin Buček za tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:řsd)