Svátek má: Zita

Regiony

Velikost textu:

Zastupitelé Říčan podporují referendum o parkování

Zastupitelé Říčan podporují referendum o parkování

Zastupitelstvo města Říčany rozhodovalo o konání místního referenda ve věci zavedeného parkovacího systému.

Ilustrační foto
10. září 2021 - 12:30

Panuje jednoznačná shoda všech zastupitelů nad tím, že hlas občanů musí být vyslyšen. Uspořádání referenda radnice podporuje a ctí principy demokracie a právního státu.

„Vnímáme nespokojenost části občanů a jak od začátku říkám, jsme připraveni jim dát prostor pro vyjádření názoru prostřednictvím referenda,“ říká starosta města Říčany David Michalička.

Někteří ze zastupitelů se již dříve vyjádřili souhlasně a deklarovali, že podpoří referendum, a to v termínu parlamentních voleb. Většina zastupitelů však vzala v potaz také právní názor Ministerstva vnitra ČR jako dozorového orgánu a stanovisko renomované právní kanceláře Frank Bold Advokáti, kteří shodně konstatovali, že k otázce předložené organizačním výborem nelze místní referendum konat, neboť se jedná o záležitost v přenesené působnosti, a ne v samostatné působnosti obce. Přítomna jednání zastupitelstva byla i advokátka kanceláře Frank Bold Advokáti, která přítomné upozornila na případné právní důsledky jejich rozhodnutí o konání referenda s otázkou předloženou petičním výborem.

Zastupitelé deklarovali, že konání místního referenda umožní, až otázka pro hlasování bude odsouhlasená dozorovým orgánem, tedy Ministerstvem vnitra ČR, případně o její platnosti rozhodne soud.

Představitelé radnice vyjádřili důvěru v to, že navržený systém parkování bude dopravu v klidu účinně regulovat, zároveň se daří odstraňovat částečné nedostatky v projektu a samotné realizaci, a projekt bude přínosem pro místní obyvatele. Jako největší problém veřejnost označuje nevhodně umístěné pryžové polštáře, některá vyznačená parkovací místa a málo parkovacích automatů. To vše od začátku úřad řeší přímo s občany na probíhajících osobních místních setkáních.Návrh přípravného výboru s otázkou „Souhlasíte s tím, aby město Říčany a jeho orgány bez zbytečného odkladu podnikly veškeré kroky ke zrušení všech regulací dopravy, které byly a budou zavedeny v rámci projektu "Projekt Parkování pro domácí-Říčany" (zóny placeného stání realizované od roku 2021)?“ a podpisovými archy byl doručen na MěÚ Říčany dne 19. 8. 2021. Úřad neprodleně provedl formální kontrolu náležitostí návrhu a shledal 411 podpisů neplatných. Platných 2 596 podpisů splňuje zákonem daný požadavek 20 % oprávněných osob (požadavek 2 317). O této skutečnosti dne 30. 8. 2021 informoval úřad dopisem organizátory.Stredoceskenovinky.cz informovala Kateřina Lauerová, tisková mluvčí a koordinátorka participace, Městský úřad Říčany.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch)