Svátek má: Dana

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.


Dobře víte, že toto téma mě dlouhodobě nenechává klidným, upozorňuji na různá nebezpečí, která z neschopnosti dětí tyto situace řešit mohou nastat, nabízím státu pomoc a spolupráci, ale stále, bohužel, bezvýsledně.

Následující grafy, které jsou součástí exkluzivních průzkumů Střediska analýz a empirických průzkumů Sanep, jasně dokládají, že děti prostě nejsou většinově na výskyt a řešení složitých situací připraveny.

Mají podle Vašeho názoru děti potřebné znalosti, dovednosti a návyky potřebné ke zvládání potenciálních krizových situací?

 

Nemůže být pochyb o tom, že to není dobrá situace. Jak vidíte níže, více než 80 % lidí si myslí, že by zájmové sportovní spolky měly děti cíleně učit, jak různé krizové situace zvládat. Nemůže být toto velké procento dáno snahou kompenzovat tímto způsobem nečinnost státu či pasivitu a neznalost rodičů?  

Sportovní spolky, kluby atd., které pracují s dětmi a mládeží, by se podle Vašeho názoru do procesu zvládání krizových situací: 

 

Ano, většina sportovních klubů má skutečně jistý potenciál připravovat děti na úspěšné zvládání různých krizových situací. Díky sportu se dětem zlepšuje fyzická kondice, zrychluje rozhodování či zdokonaluje logické a taktické myšlení. Proto je možné v obecné rovině říct, že sportovní aktivity mohou v podstatě při dobrém vedení zvyšovat schopnost dětí řešit rozličné složité situace.Ale spolky provozující branně technické sportovní disciplíny, mají ještě nespornou přidanou hodnotu, protože podstata a náplň těchto sportovních aktivit se případným konkrétním krizovým situacím podobá nejvíce a další výhodou je fakt, že tímto způsobem se děti učí zvládat složité situace přirozeně, často formou hry a zábavy.

Namítnete-li, že bezpečnostní politika státu nemůže být založená na schopnosti dětí řešit různé krize, budete mít jistě pravdu. Jasně, děti nemůžou bojovat v prvních liniích, obsluhovat těžkou vojenskou techniku či dělat odstřelovače. Když ale zvládnou zachránit samy sebe, kvalifikovaně pomoct při požáru, vytáhnout z vody kamarády, kteří vypadli z loďky, obsluhovat vysílačku, sestrojit a obsluhovat drony, s pomocí psů najít uvězněné v sutinách atd., atd., je to skvělé, a nejen pro ně a jejich blízké, nýbrž i pro stát, velmi potřebné a významné.  


Občané vědí, že děti nejsou schopné zvládat krizové situace, postarat se samy o sebe či pomoct svým blízkým a evidentně chtějí, aby se tento nelichotivý stav změnil k lepšímu. Necháme tuto kartu ležet, nebo ji zvedneme a začneme se snažit tuto jednoznačně vyjádřenou vůli veřejnosti uspokojovat?

Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
4%
Ne
transparent.gif transparent.gif
31%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
4%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
61%