Svátek má: Bořivoj

Regiony

Velikost textu:

Nymburk: Druhá etapa revitalizace sídliště Jankovice startuje

Nymburk: Druhá etapa revitalizace sídliště Jankovice startuje

Nymburk pokračuje v proměně Jankovic. Po úspěšně dokončené I. etapě zahájí město na přelomu června a července II. etapu revitalizace sídliště. Zhotoviteli bylo předáno staveniště.

Sídliště Jankovice
5. června 2021 - 12:30

Projekt revitalizace Jankovic je podobně jako na vedlejším starém sídlišti rozdělen na několik částí – celkem pět etap. Město disponuje územním rozhodnutím i stavebním povolením, a proto může na dokončenou první část plynule navázat druhou etapou.  

„První etapa je úspěšně za námi a jsem rád, že práce postupovaly v souladu s projektovou dokumentací a bez větších problémů. Věřím, že takto budeme pokračovat i při realizaci druhé etapy, kterou provede stavební firma, která zvítězila ve výběrovém řízení a s níž máme dobré zkušenosti,“ říká místostarosta Bořek Černý.

Tato firma stojí za dokončenou první etapou revitalizace. Staveniště bylo firmě předáno v pondělí 31. května.Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Jasmínová a části ulice Sadové a přilehlých chodníků a cest. V rámci stavebních úprav dojde k výměně povrchu vozovky, vybudování potřebných parkovacích stání, chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Úpravy na klidový park se dočká i první ze dvou vnitrobloků v Jankovicích. V úvodní fázi prací je třeba pokácet čtyři stávající stromy. O zeleň ale lidé nepřijdou. Naopak. Právě návrhu zeleně byla u tohoto projektu věnována maximální péče. Káceny jsou pouze nezbytně nutné kusy stromů, oproti tomu mnohonásobně větší počet stromů a keřů bude vysazen.  Jankovice celkem ozelení 150 stromů v ulicích a 52 stromů ve vnitroblocích.

Otázkou, která zajímá místní obyvatele, jsou možnosti parkování během výstavby.  Po čas rekonstrukce se podařilo vyjednat náhradní stání pro osobní vozy. „Domluvili jsme se s majitelem bývalé výtopny, řidiči mohou parkovat v jejím areálu,“ uvádí místostarosta Černý.

Květinové truhlíky už má město Nymburk na svém místě

Zahájení stavebních prací zdržely o několik týdnů námitky podané v rámci výběrového řízení. To už je nyní ukončeno a s vybraným zhotovitelem, společností SOVIS CZ, a.s., z Hradce Králové, město podepsalo smlouvu o dílo. Ještě bude zpracováno dopravně inženýrské opatření, provedena příprava staveniště, vytyčení stavby a sítí. Následně se mohou na přelomu června a července rozjet stavební práce. Cena díla činí 19,1 milionů korun bez DPH.


Stredoceskenovinky.cz informoval Mgr. Petr Černohous, DiS. za tiskové oddělení Městského úřadu Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú nymburk)