Svátek má: Pavla

Regiony

Velikost textu:

Petra Pecková je zvolena hejtmankou Středočeského kraje

Petra Pecková je zvolena hejtmankou Středočeského kraje

Zastupitelé na úvodním jednání zvolili také nové náměstky a radní.

Nová hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková
17. listopadu 2020 - 12:30

V zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze se v pondělí 16. listopadu 2020 uskutečnilo ustavující jednání nového středočeského zastupitelstva. Za velkého zájmu veřejnosti a zástupců médií usedlo do lavic po ověření mandátů všech 65 zastupitelů zvolených v krajských volbách na začátku října. Následoval slib zastupitelů, který noví členové kolektivního orgánu Zastupitelstva Středočeského kraje složili do rukou ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba.

Prvním rozhodnutím nově ustaveného zastupitelstva byla volba nové hejtmanky Středočeského kraje. Stala se jí Petra Pecková z hnutí STAN, dosavadní starostka města Mnichovice. Zastupitelstvo jí zároveň stanovilo oblasti působnosti nad rámec zákonem stanovených pravomocí, které bude jako hejtmanka vykonávat a to: bezpečnost a IZS; informatiku a digitalizaci, chytrý kraj; spolupráci s Hlavním městem Prahou a ostatními kraji a mezinárodní vztahy.Následovala volba tří náměstků hejtmanky a dalších členů Rady Středočeského kraje včetně stanovení oblastí jejich působnosti.  Zastupitelé rozhodli o rozdělení postů a působnosti náměstků a členů rady následovně:
 • Mgr. Martin Kupka – náměstek hejtmanky SK pro oblast silniční dopravy
 • Ing. Věslav Michalik, CSc. – náměstek hejtmanky SK pro oblast financí, dotací a inovací
 • Ing. Bc. Jiří Snížek – náměstek hejtmanky SK pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
 • Mgr. Petr Borecký – člen Rady kraje pro oblast veřejné dopravy
 • Mgr. Milan Vácha – člen Rady kraje pro oblast vzdělávání a sport
 • Ing. Pavel Pavlík – člen Rady kraje pro oblast zdravotnictví
 • Libor Lesák – člen Rady kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
 • Martin Hrabánek – člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí
 • Mgr. Jana Skopalíková – členka Rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
 • Jan Jakob – člen Rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Statutárním zástupcem hejtmanky určilo Zastupitelstvo SK Mgr. Martina Kupku.

Rada kraje doporučila navýšit Fond obnovy venkova

Poté zastupitelé ustanovili 11 výborů zastupitelstva a počet jejich členů – v každém z nich bude 15 členů, z toho vždy 1 předseda a 2 místopředsedové:
 • Výbor finanční
 • Výbor kontrolní
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 • Výbor pro tělovýchovu a sport
 • Výbor sociálních věcí
 • Výbor pro životní prostředí a zemědělství
 • Výbor pro zdravotnictví
 • Výbor pro dopravu
 • Výbor pro regionální rozvoj
 • Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj
 • Výbor pro památkou péči, kulturu a cestovní ruch

Krajští zastupitelé též hlasováním stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva Středočeského kraje. Uvolněných členů bylo stanoveno 17, z toho počet uvolněných členů Rady kraje 10 a 5 uvolněných předsedů výborů (Výbor kontrolní, Výbor sociálních věcí, Výbor pro životní prostředí a zemědělství, Výbor pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch, Výbor regionálního rozvoje). Předsedové ostatních výborů budou neuvolnění. Dále byl zastupitelstvem schválen uvolněný 1. místopředseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj i předseda Komise pro majetek.

Následovala volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Výbor bude pracovat jako patnáctičlenný. Členy výboru budou: Mgr. Petra Pecková (STAROSTOVÉ), Libor Lesák (ODS), Ing. Bc. Jiří Snížek (Piráti), Mgr. Zděněk Volf (STAROSTOVÉ); Petr Halada (STAROSTOVÉ); PhDr. Pavel Fojtík STAROSTOVÉ); Petr Vychodil, MPA (ODS); Ing. Jarmila Smotlachová (ODS); Mgr. Jiří Havelka (ODS), Ing. Milan Krch (Piráti); Petr Procházka (Piráti), JUDr. Pavel Telička (Spojenci pro Středočeský kraj), Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), Martin Draxler (ANO 2011) a Martin Herman (ANO 2011).

Informoval Středočeský kraj.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:kú)