Svátek má: Vladislav

Regiony

Velikost textu:

Nymburk - stavba lávky přes Labe finišuje

Nymburk - stavba lávky přes Labe finišuje

Stavební práce v Nymburce na lávce přes Labe finišují, firma upravuje i okolní plochy.

Stavba lávky přes Labe
26. října 2021 - 12:30

Protiskluzná pochozí vrstva lávky, montáž zábradlí s osvětlením a dlažby pod lávkou a povrchy vozovek v blízkém okolí s návazností na lávku. To jsou aktuální práce na nové lávce přes Labe i pod ní. Stavební firma HOCHTIEF CZ již zároveň odstraňuje pomocné prvky jako skruže, poloostrovy a dočasné piloty v Labi. Nosné konstrukce lávky jsou již zcela hotové, celá mostovka je předepnuta.

„V současné době probíhá nanášení pochozí izolace, což je stěrka, prováděná v několika vrstvách, posypaná velmi jemným štěrkem. Tato izolace uzavírá povrch mostovky před zatékáním vody a stává se protiskluznou pochozí vrstvou,“ popsal Dr. Ing. Petr Vítek, specialista pro obory betonové a mostní konstrukce společnosti HOCHTIEF CZ.

„Vím, že už se Nymburáci nemohou otevření lávky dočkat, a jak jim tento krok o něco usnadní život. Na prvním místě je však jejich bezpečnost a pro ni je nezbytná zátěžová zkouška stavby a kolaudační fáze, jejíž délku předem přesně neznáme. Už nyní ale připravujeme podklady pro urychlení celého procesu. Koncem listopadu lávka opět spojí město pro pěší a cyklisty,“ uvedl starosta Nymburka Ing. Tomáš Mach, Ph. D.

Po dokončení stavby, které se předpokládá 7. listopadu 2021, bude následovat první hlavní prohlídka mostu, což je detailní kontrola provedení stavby nezávislými odborníky. Dále přijde na řadu zatěžovací zkouška, při níž na lávku najedou nákladní automobily a budou měřeny deformace konstrukce. Naměřené hodnoty odborníci porovnají s hodnotami vypočtenými. Souběžně s těmito kontrolami po dokončení stavby přijdou na řadu potápěči, kteří detailně prohlédnou a zdokumentují dno řeky a břehy, zda jsou uvedeny do původního stavu a zpevněné. K podkladům se vyjádří Povodí Labe, Státní plavební správa, případně další. 

„Věříme, že výsledky budou v požadované shodě a nebude nic bránit zdárné kolaudaci stavby. Teprve poté bude možné předat lávku k bezpečnému užívání veřejností,“ dodal Petr Vítek.

Stavba vodního prvku v parku přešla z podzemí na povrch

Pokud nenastane větší problém, mělo by se oficiální otevření lávky odehrát koncem listopadu. Na lávce už je vidět nerezové zábradlí, které montují ze sloupků, dvou madel a lankové výplně. Výška zábradlí je přizpůsobena pěším i cyklistům. Je osazeno liniovým osvětlením pochozího povrchu lávky. Stavba se blíží do finále dle schváleného harmonogramu prací. Což znamená, že veškeré změny požadované stavební firmou projednala a schválila rada města. Tyto požadavky radní vždy shledali jako oprávněné.


Stredoceskenovinky.cz informovala Mgr. Olga Vendlová, tisková mluvčí Městského úřadu Nymburk.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:měú)