Svátek má: Pavla

Regiony

Velikost textu:

Vznik dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic schválen

Vznik dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic schválen

Nově zvolení zastupitelé schválili vznik dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic.

Ilustrační foto
21. listopadu 2020 - 12:30

Nově zvolení zastupitelé schválili na své ustavující schůzi vznik dozorčí rady příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic středočeského kraje. „Vykonává činnost iniciativní, kontrolní a poradní v souvislosti s výkonem činnosti organizace,“ uvádí schválený návrh na změnu Zřizovací listiny KSÚS. Cílem tohoto opatření bude zlepšení kontroly nad hospodařením a fungováním organizace.

„Krajská správa a údržba silnic je příspěvková organizace s největším rozpočtem a s významnou odpovědností, proto by měla dozorčí rada být orgánem, který by měl pomáhat s kontrolou organizace KSÚS SK Radě kraje a i samotné organizaci. Měl by mít úlohu kontrolní, iniciativní a poradní, bude sledovat hospodaření, přicházet s podněty a komunikovat s ředitelem organizace i krajskou radou,“ upřesnil statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS), který patří k předkladatelům změny Zřizovací listiny.

Petra Pecková je zvolena hejtmankou Středočeského kraje

Dozorčí rada bude sedmičlenná, přičemž předsedu, místopředsedu a členy budou navrhovat jednotlivé zastupitelské kluby. Funkční období dozorčí rady budou čtyři roky. Jejím členům bude náležet měsíční odměna stanovená Radou Středočeského kraje. Svého zástupce bude mít v dozorčí radě i opozice.

Informoval Středočeský kraj.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch)