Svátek má: Zita

Regiony

Velikost textu:

Začíná oprava mostu na Plzeňské ulici v Příbrami

Začíná oprava mostu na Plzeňské ulici v Příbrami

Most v Plzeňské ulici v Příbrami v této části  města převádí komunikaci přes bezpečnostní přeliv rybníku Dolejší Obora.

Most v Plzeňské ulici v Příbrami
13. června 2021 - 12:30

Most opraví společnost N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. za 12,69 mil. Kč bez DPH s opětovným uvedením do provozu za 19 týdnů. Opravený most jako celek by tak měl řidičům opětovně sloužit přibližně v listopadu tohoto roku.

Stávající most je ve špatném stavebním stavu. Jeho zatížitelnost je již nevyhovující. Podle provedeného diagnostického průzkumu je stav nosné konstrukce hodnocen stupněm V-špatný a stav spodní stavby je hodnocen stupněm IV-uspokojivý. Oprava mostu tak bude komplexní a bude zahrnovat opravu spodní stavby, nosné konstrukce, vozovkového souvrství i mostního příslušenství. Rámcově se bude pracovat  na horní části stávajících opěr, které budou ubourány. Nově budou provedeny monolitické železobetonové úložné prahy se závěrnou zídkou a rovnoběžnými konzolovými křídly. Sanovány budou líce opěr včetně křídel vpravo. Bude provedena nová nosná konstrukce, která je navržena z 8 dodatečně předpjatých deskových prefabrikátů, které budou do jediného celku spojeny monolitickým železobetonovým dobetonováním podélných spár a petlicovými styky příčné výztuže mezi jednotlivými dílci. Na křídlech vpravo bude provedena nová monolitická železobetonová římsa a vymění se zábradlí. Mostní svršek dostane nové vozovkové souvrství.


Oprava mostu bude probíhat za provozu s jeho částečným omezením, které bude závislé na aktuálně probíhajících stavebních činnostech. Řidiči musí počítat s jednosměrným provozem i jednodenní úplnou uzavírkou při betonáži spár mezi nosníky.

Středočeskénovinky.cz informoval Mgr. Martin Buček, tým komunikace ŘSD.

(rp,stredoceskenovinky.cz,foto:rsd)